WARSZTATY ROZWOJOWE

Na warsztaty rozwojowe zapraszam każdą osobę zainteresowaną tematem danego szkolenia. Prowadzę szkolenia przede wszystkim dotyczące:

  • radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami;
  • relacji z innymi osobami;
  • radzenia sobie z samotnością i poczuciem osamotnienia;
  • odkrywania wewnętrznych zasobów i budowania poczucia własnej wartości;
  • komunikacji i asertywności.

Na warsztat może zapisać się każdy, kto czuje potrzebę rozwoju czy pogłębienia danego tematu. Nie jest tu potrzebna żadna specjalna wiedza ani kwalifikacje. Zwykle bierze w nich udział od 6 do 12 osób. W trakcie warsztatów w zależności od tematyki będę proponowała Uczestnikom różnego rodzaju ćwiczenia, takie jak: dyskusje na forum, zadania w parach i indywidualne, których celem będzie pochylenie się nad danym zagadnieniem i zaplanowanie zmian, jakie Uczestnicy chcieliby wdrożyć w życie po ich ukończeniu. Warsztaty mogą być jedno czy dwudniowe lub mieć formę kilku krótszych (np. dwugodzinnych) spotkań odbywających się przez kilka tygodni. Każdorazowo opis warsztatu i czas jego trwania znajdziesz w informacji o danym wydarzeniu.