Ośrodek Relacji powstał, aby świadczyć Klientom skuteczną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną. Znajdziesz tutaj kilka różnych form wsparcia:

  • psychoterapię indywidualną,
  • konsutacje psychologiczne,
  • warsztaty rozwojowe,
  • grupy wsparcia.

Pracuję w nurcie integrującym, czyli takim, w którym w procesie psychoterapii korzysta się z potwierdzonych empirycznie badań nad różnymi nurtami i dobiera poszczególne formy pracy do specyficznej, indywidualnej sytuacji danego Klienta tak, aby były one jak najbardziej skuteczne. W ramach tego podejścia korzystam m.in. z dorobku takich nurtów, jak:

  • humanistyczne i egzystencjalne (m.in. z dorobku Carla Rogersa, Irvina Yaloma),
  • terapii schematów Jeffreya Younga,
  • podejścia poznawczo-behawioralnego (CBT), w tym również z terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).